Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archive
Toggle Menu

Åke Axelsson tilldelas Bildkonstnärsfondens Stora stipendium

ake_ateljenStort och varmt grattis till Åke Axelsson som under högtidlig ceremoni 30 november mottog Bildkonstnärsfondens Stora stipendium. Stipendiet som delades ut på Riksdagsbiblioteket, en av Åke Axelssons många inredningar och som han själv valt som plats för dagen, är avsett en aktiv konstnär som med mycket hög konstnärlig kvalitet har stor betydelse för nya generationer av konstnärer.
Bildkonstnärsfondens motivering lyder:

”Bildkonstnärsfondens Stora stipendium tilldelas 2016 möbelformgivaren och inredningsarkitekten Åke Axelsson. Han gick ut Konstfack 1957 och har varit yrkesverksam i sex decennier. Hans inredningar och möbler återfinns över hela landet, på bibliotek, museer, institutioner och skolor. Nya och gamla plenisalarna i Riksdagen, Riksdagsbiblioteket, Svenska institutet i Rom och Baltic Center for Contemporary Art i Gateshead i England är några av alla de byggnader och rum som han inrett och formgivit, med särpräglad stor konstnärlig känslighet för både helhet, material och inte minst byggnadernas tidigare historia och inredningar.ake_ateljen

Åke Axelsson är inte bara en av vår tids främsta formgivare och arkitekter, han har också slagit vakt om den inhemska hantverksindustrin. I egenskap av fabrikör och delägare av Gärsnäs har han tagit vara på småländskt hantverkskunnande och den svenska rödboken. Hans funktionalistiska strävan efter enkelhet och reducering har på så vis fått en estetisk såväl som etisk dimension, ett förhållningssätt som inspirerat många efterföljande formgivare och producenter.”