Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archive
Toggle Menu

Miljö

Vi på Gärsnäs tillverkar möbler som ska hålla i generationer. Kvalitet, beständighet och resursmedvetenhet utgör verksamhetens kärna. Med hållbarhet som mål är det aktiva miljöarbetet en självklarhet och vi verkar för ett kretsloppstänkande i varje del av tillverkningsprocessen.

Miljo

Gärsnäs är ISO 14001-certifierat och många av våra möbler är deklarerade och godkända enligt Möbelfaktas kriterier kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.

Vårt miljöarbete

Skötselanvisningar

´