Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Covid 19 och dess påverkan hos oss

Under rådande förhållanden och med risk för en snabb ökad smittspridning av COVID-19 vill vi på Gärsnäs informera er om hur vi hanterar den uppkomna situationen.

Vår produktion fungerar alltjämt väl och med få störningar. Vi planerar vår produktion med god framförhållning och ser i nuläget ingen risk för leveransförseningar mm. Tvärtom har vi försäkrat oss om att hålla en god leveransberedskap, genom att tillverka på lager och samtidigt förse oss med material och komponenter från underleverantörer för att i möjligaste mån undvika brist i materialförsörjning.

Vidare följer vi noga de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter har utlyst för att på bästa sätt trygga vår personal och våra kunders säkerhet. Vi följer utvecklingen dag för dag via media och den information som vi kan inhämta från myndigheter och vår branschorganisation TMF.  I dagsläget genomför vi tillsvidare inga externa möten vare sig på vårt showroom i Stockholm eller på L6 i Göteborg eller på vår fabrik på Gärsnäs.

För spörsmål gällande produkter, leveranser mm kontakta gärna vår kundsupport, Frida Larsson frida.larsson@garsnas.se eller Jessica Dahlberg, info@garsnas.se tel 0414-530 00.
Ni kan även vända er till Björn Andersson bjorn.andersson@garsnas.se tel 070 578 14 31 inom region Stockholm.
För övriga Sverige kan ni med fördel vända er till Robert Nilsson, robert.nilsson@garsnas.se tel 070 935 40 93, eller Kristoffer Pressfeldt kristoffer.pressfeldt@garsnas.se tel 070 299 16 80.

Med gemensamma krafter kommer vi besegra krisen, tillsammans är vi starka!

Dag Klockby, Vd

 

Under påskhelgen 2020 kommer varken showroom eller fabriksförsäljning att vara öppet. Konstutställningen Rådrum som skulle ha öppnat i Gärsnäs showroom på skärtorsdagen den 9:e april, ställs också in och skjuts på framtiden. Vi återkommer framöver med nyheter om öppettider och försäljning.