Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Hjärtat av Gärsnäs i ny skepnad

Möt arkitekterna Dive Architects bakom Gärsnäs ombyggnad

Den traditionsrika fabriken i byn Gärsnäs har genomgått en ombyggnad och betydande ansiktslyftning. Bakom förändringen står Dive Architects med grundarna Ia Hjärre och Andy Nettleton som omvandlat Gärsnäs till att bli en sammanhållen, funktionell och inbjudande anläggning. 

Hur har tankarna gått kring ombyggnaden av Gärsnäs på Österlen?

Det har varit en grundlig process som inleddes med att fastställa vilka behoven egentligen var. Nu när det är klart verkar allt så överskådligt och enkelt. I dialog med Gärsnäs ledning och personal, skapades en ’brief’ där det förtydligades vad som var viktigt och behövde förändras. Gärsnäs representerar något unikt inom svensk produktion och det är viktigt att det återspeglas i dess huvudkontor och fabrik.
På ett lättöverskådligt och välkomnande sätt presentera verksamheten för besökarna. Skapa trevliga och funktionella utrymmen för sociala aktiviteter och praktiska göromål. Sist men inte minst göra anläggningen mer estetiskt tilltalande.

Vad var det egentligen som behövde göras?

Flera olika saker. Skapa en tydlig identitet på plats för de som arbetar på Gärsnäs.
På ett lättöverskådligt och välkomnande sätt presentera verksamheten för besökarna. Skapa trevliga och funktionella utrymmen för sociala aktiviteter och praktiska göromål. Sist men inte minst göra anläggningen mer estetiskt tilltalande.

Vilken är den första och mest påtagliga skillnaden som besökaren möter?

Huskropparna har fått en ny och värdigt sammanhållen silhuett som går i vitt med putsade väggar och svartmålad panel. Stor vikt har lagts vid att första mötet ska kännas välkomnande. Entrén som markeras av en portal har flyttats till husets kortända vilken in sin tur omgärdas av ett tredimensionellt utomhusrum. Det är delvis format av graderade trappsteg som både leder besökaren in och erbjuder sittyta. Platsen kan beskrivas som en liten piazza vilken också länkar samman showroomet och det nya galleriet.

Med vilka ord skulle ni beskriva den röda tråden i ert arbete?

Förädling och komplettering. Genomgående har vi försökt att ta till vara på det befintliga genom att använda de material och resurser som huset och anläggningen haft att erbjuda. Med respekt för verksamhetens miljömedvetenhet och kärnvärden kändes det oerhört viktigt att inte tappa bort det.

Har ni försökt att förankra arbetet lokalt?

Att få koppla den lokala hantverkskraften och den enastående kompetens som finns i bygden till projektet har varit otroligt tillfredställande. Exempelvis kommer det rejält tilltagna fönstret mot fälten och den enorma spegeln från det lokala glasmästeriet. Allt järnsmide har gjorts av smeden i Simrishamn och träet kommer från kaparverkstaden i den egna fabriken.

Berätta om spegelväggen!

Spegeln är över tio meter lång och fungerar som övergång mellan showroom och det nya galleriet liksom att den stramar upp miljön. Dessutom reflekteras ljus, himmel och det omgivande landskapet.

Hur är det nya galleriet tänkt att användas och på vilket sätt kan det beskrivas?

Galleriet är en multifunktionell byggnad för visning, försäljning och sociala aktiviteter. Den stora salen karaktäriseras av ljus, rymd och lugn med ett gjutet betonggolv som skänker behaglig svalka. Ljuset kommer från det stora fönstret med förhöjd överbyggnad som erbjuder vacker vy över de svepande fälten. Mitt i rummet finns ett litet rum, en box, som rymmer både kök och toalett. Takkonstruktionen är medvetet lämnad synlig och har samma ljusa mullvadsfärg som går igen på väggarna på boxen. Exteriört är galleriet försett med svart träpanel målad i svart falu rödfärg. Galleriet är en sober och vacker plats med målet att det ska vara lika trevligt att mingla på en vernissage som att få sitta ner i en Gärsnäs-stol och dricka kaffe. 

Varför svart falu rödfärg i Skåne?

Den naturliga falufärgen har en varmare framtoning än annan färg. Dessutom är det en levande slamfärg som låter träet andas naturligt oavsett väderlek. Falu rödfärg står för tradition och kunnande helt i linje med Gärsnäs miljömässiga kvalitetsmedvetande.

På vilka andra sätt märks förändringarna?

Tillgängligheten har förbättrats och parkeringen, som också fått ny belysning, har flyttats från andra sidan Malmö-vägen till att ligga i anslutning till galleriet. Generellt är flödet är bättre och passagerna har blivit mer effektiva vilket lett till att den intressanta tillverkningskedjan är lättare att exponera. Den allmänna förädlingen av byggnaderna bidrar också till ökad trivsel och stolthet över den egna arbetsplatsen.

Tillbaks till Reportage