Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Det viktigaste vi har

Idag står vi alla inför det faktum att vi belastar jordens resurser för mycket. Ekosystemen belastas hårt av bland annat avskogning, kemikalieanvändning, klimatförändringar och växande avfallsberg. På Gärsnäs ligger dessa frågor högt upp på agendan. Det är vårt gemensamma ansvar att lösa dagens utmaningar och driva utvecklingen mot en hållbar framtid.

Gärsnäs hållbarhetsarbete genomsyrar hela organisationen och alla processer. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan i hela vår verksamhet och att involvera alla medarbetare. Vi ställer bland annat höga miljökrav på ingående material och på leverantörers arbete för mänskliga rättigheter. Vi utbildar vår personal i miljö och hållbarhet och när vi tar fram nya produkter görs detta med omsorg om vår miljö. Vi försöker också guida våra kunder till hållbara val.

Gärsnäs strävar efter att bli cirkulär till 2030.

Vi vill lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt och strävar därför efter att bli cirkulära till 2030. Det innebär bland annat att designa möbler för lång livslängd och utan avfall, att erbjuda våra kunder cirkulära lösningar där de kanske hyr istället för äger och att hela vår verksamhet, inklusive våra transporter, går på förnybar energi.

Genom att vi har vår produktion i Sverige har vi möjligheten att ta ansvar för de möbler som levereras. Återbruk i form av renoveringar och reparationer är sedan tidigare en naturlig del av Gärsnäs och kommer bli allt viktigare i vår cirkulära strävan.

Gärsnäs har ca 30 hållbarhetsmärkta möbler.

Vi arbetar för att deklarera majoriteten av våra produkter enligt Möbelfakta. Möbelfakta är en märkning för möbler som ställer höga krav på kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. En möbel som uppfyller kraven i Möbelfakta möter marknadens förväntningar på hållbarhet och överensstämmer även med kraven i offentlig upphandling. I korthet är det en garanti för att våra möbler tillverkas på ett hållbart sätt.

Gärsnäs är sedan 2009 certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

Vårt miljöledningssystem är stommen i vårt hållbarhetsarbete. Det hjälper oss att strukturera vårt arbete och säkerställer att vi kommer framåt, att vi når våra mål och jobbar mot ständig förbättring. Sedan 2009 har vi bland annat effektiviserat våra transporter, genomfört flera energibesparingsåtgärder och successivt gått över till vattenbaserad lack för att minska utsläppen av lösningsmedel.