Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Det viktigaste vi har

Idag står vi alla inför det faktum att vi belastar jordens resurser för mycket. Ekosystemen belastas hårt av bland annat avskogning, torka, vattenbrist och ökad koldioxidlagring i atmosfären. På Gärsnäs ligger dessa frågor högst upp på agendan. Vi ställer höga miljökrav på ingående material och processer. Vi söker de, ur miljöhänseende, bästa tillgänglig teknikerna och materialen.

Vårt miljöarbete genomsyrar hela organisationen och alla processer. Vår strävan att minska vår miljöpåverkan är ett kärnvärde vi bär med oss i hela vår verksamhet.  När vi tar fram nya produkter görs detta med största omsorg om vår miljö och miljökriterierna är en självklar del i produktutvecklingsprocessen.

Gärsnäs är sedan 2009 certifierade enligt ISO 14001.

Vi har valt att miljödeklarera majoriteten av våra produkter enligt Möbelfakta. Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler, som omfattar såväl tekniska, miljömässiga som produktionsetiska krav.