Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Cirkulär Vision 2030 

Att skapa möbler med oöverträffad livslängd, både tekniskt och estetiskt, är självklart för Gärsnäs och ett av de viktigaste sätten vi kan bidra till ett hållbart samhälle. Att välja Gärsnäs innebär att man väljer produkter som är förberedda för många, långa liv. Genom att vi tillverkar lokalt på den egna fabriken på Österlen i Skåne kan vi ta ansvar för de produkter som levereras, idag och i framtiden. Detta är inte bara miljöeffektivt utan även ekonomiskt försvarbart för våra kunder.

Redan idag gör vi stora ansträngningar för att vårt miljöavtryck ska vara så litet som möjligt men vi vill och behöver bli ännu bättre. Senast år 2030 ska Gärsnäs vara miljö-/klimatneutrala och helt cirkulära. För att nå dit har vi formulerat följande målsättningar/ambitioner:


100% Cirkulär design – för lång livslängd utan avfall

Vi fortsätter att fokusera på att främja ett långt produktliv. Dels genom att från grunden designa möbler förberedda för att flera gånger renoveras och återställas till originalskick eller uppgraderas. Vi säkerställer att produkterna kan anpassas till nya affärsmodeller och erbjudanden i framtiden. Alla ingående material i våra produkter ska gå att separera och ska kunna användas till nya produkter eller återgå till naturen. I korthet:

  • Längsta möjliga livslängd – tekniskt och estetiskt
  • Samtliga insatsmaterial kan antingen återanvändas i nya produkter eller återgå till naturen (tekniskt och biologiskt återvinningsbara)
  • Olämpliga kemikalier fasas ut

100% Ansvarsfullt erbjudande

Istället för att bara tillverka en möbel och sälja den så har vi ambitionen att för alla kunder erbjuda underhåll genom produktens alla livscykler. Vårt mål är att alla som väljer våra möbler har en proaktiv plan för skötsel av möblerna långt in i framtiden och om/när möblerna inte behövs längre så ska de enkelt gå att sälja tillbaka möblerna till oss eller till någon av våra partners eller annan aktör på marknaden. Allt i syfte att undvika att möblerna slängs och maximera livslängden. Vi vet inte exakt hur våra produkter kommer att införskaffas i framtiden men vår ambition är att vara med och leda utvecklingen av cirkulära möbelerbjudanden. Dels genom den egna organisationen men också tillsammans med partners.

100% Förnybar energi

Hela vår produktionsprocess samt övriga delar av verksamheten såsom transporter ska drivas av förnybar energi. Vi planerar för produktion av elförsörjning lokalt i form av sol, vind eller annan förnyelsebar energikälla.