Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Kvalitet

Gärsnäs tillverkar möbler med stor hänsyn till kvalitet och miljö. Vi väljer konstruktionsmaterial med omsorg. Nya material kontrolleras mot uppställda miljö- och kvalitetskrav.

Vi bygger vårt kvalitetsarbete på välfungerande interna processer, kompetent personal och långsiktiga relationer med leverantörer som kan leverera komponenter enligt högt uppsatta kvalitetsmål. Vi försöker att sträva efter korta och effektiva beslutsvägar och processer, vilket bland annat innebär att vi, när så är möjligt, prioriterar leverantörer som ligger nära oss geografiskt. Det gör att vi snabbt och med gott resultat kan åtgärda kvalitetsbrister och förhindra att de uppstår i framtiden.

Möbler som i sig har en hög kvalitet och livslängd kan brukas under lång tid. Våra möbler går att återanvända och renovera, vilket bidrar till att minska möblernas miljöpåverkan.

De flesta av våra möbler är testade av ackrediterat provningsinstitut enligt relevanta internationella standarder med avseende på hållfasthet, stabilitet och uthållighet.