Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Material

När vi väljer insatsmaterial i våra möbler så är miljö- och kvalitetskriterierna hårda. Det ska vara material som håller länge, en möbel med lång livslängd är i sig miljöbesparande. Det ska också vara material som bidrar till att minimera vår klimatpåverkan.

Vi prioriterar naturliga, förnyelsebara material eller förnyelsebara biprodukter såsom trä, läder och ull. I produktutvecklingen tar vi också stor miljöhänsyn då vi optimerar materialuttaget och många detaljer används i flera av våra modeller, vilket minimerar resursförbrukningen. Vi jobbar mycket med separerbarhet vilket gör detaljer reparerbara och utbytbara.

Trä & träbaserade material
Nästan alla våra produkter innehåller trä, till största delen nordiska träslag. Det var just med trä som allting började 1893. Vi har en lång tradition av träbearbetning, tidigare från avverkning till färdig möbel – nu som inköpt råmaterial som vi förädlar till dess fulla potential. Trä är ett förnyelsebart material och har stora miljöfördelar jämfört med andra material. Det utvinns med liten energiinsats ur en förnybar resurs och är ett mycket fördelaktigt material ur ett livscykelperspektiv.

Vi ställer krav på våra leverantörer att allt trä och träbaserat material är spårbart och kommer från legala och acceptabla källor. Det innebär att träråvaran aldrig är hämtad från skogsmiljöer med höga biologiska eller sociala skyddsvärden. Vidare betyder det att nationella och lokala lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete, välfärd, hälsa, säkerhet, andra parters nyttjanderätt, skatter och avgifter följs.

Trä är ett levande material som påverkas av det klimat där det befinner sig. En trämöbel bör förvaras i uppvärmda lokaler för att sprickbildning och formförändring inte ska ske. Bra att tänka på är att låta alla delar av en trämöbel exponeras lika mycket för solljus för att undvika ojämna färgförändringar.

Trä är återanvändningsbart, återvinningsbart och energiåtervinningsbart.

Plast & gummi
Vi använder en liten mängd plast i våra möbler i form av mindre beslag och möbelfötter. Dessa skonar golven vid förflyttningar och möbeln vid städning och de underlättar när möblerna ska flyttas runt. Våra möbler innehåller inga plastdetaljer med PVC, kortkedjiga klorparaffiner (SCCP), pigment baserade på bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver, fertilitetsskadande mjukgörare eller halogenerade flamskyddsmedel som innehåller klor- eller bromföreningar.

Våra plastdetaljer är återvinningsbara alternativt energiåtervinningsbara.

Stoppmaterial
Gärsnäs använder polyeter eller formgjuten polyuretan (PUR) av hög kvalitet i våra stoppade möbler. De är formbeständiga och innehåller inte fertilitetsskadande mjukgörare eller halogenerade flamskyddsmedel som innehåller klor- eller bromföreningar.

Stoppmaterial är återvinningsbart eller energiåtervinningsbart.

Metall
Gärsnäs använder högkvalitativt stål till möbelkomponenter. I huvudsak rörstål används. För att göra ståldetaljer korrosionsbeständiga ytbehandlas de, i huvudsak genom förkromning (krom III) och pulverlackering.

Stål är återvinningsbart.

Lim
Lim i våra möbler används för att sammanfoga olika material eller delar av samma material. Vi använder främst vattenbaserat trälim samt vattenbaserat lim för sammanfogning av stoppmaterial.

Textil & Läder
Våra möbler kläs med kundvald textil. Vi rekommenderar tyger märkta med Ecolabel – EU-blomman. Kontakta respektive tygleverantör för mer information om det specifika tyget.

Lädret på våra lädermöbler kommer från Tärnsjö garveri och är vegetabiliskt garvat. Läder är ett levande material och som alla andra naturmaterial kan det finnas små färgskiftningar, små små märken från insektsbett m.m. och detta är ett kvitto på att det är en naturlig produkt.

Läder är en förnyelsebar biprodukt och kan liksom textil återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas.

Ytbehandling
Alla våra produkter ytbehandlas. Trädetaljer lackas eller betsas och stål kromas (krom III) eller pulverlackas. På en del trämöbler använder vi hårdvaxolja. Vi använder vattenbaserade ytbehandlingsprodukter så långt det är möjligt och strävar hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan genom goda val av ytbehandlingsprodukter.

Emballagematerial
Vi använder förpackningsmaterial som går att återvinna och återanvända. Till stor del packas våra möbler med skyddspåse och filtar som återanvänds, vilket möjliggör optimering av transporter och emballagematerial. I vissa fall skickas våra möbler i kartonger av wellpapp.

Gärsnäs är anslutna till FTI- förpacknings- och tidningsinsamlingen och tar sitt producentansvar gällande förpackningsmaterial. Plast och wellpapp lämnas till återvinning när det inte längre kan återanvändas.