Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Material

När vi väljer insatsmaterial till våra möbler är vi noga med att ta hänsyn till miljö och kvalitet. Det ska vara material som håller länge, en möbel med lång livslängd kan i förlängningen spara på naturens resurser. Det ska också vara material som bidrar till att minimera vår klimatpåverkan.

Vi försöker så långt som möjligt att prioritera naturliga, förnybara material såsom trä, läder och ull. I produktutvecklingen försöker vi också minimera resursförbrukningen genom att optimera materialuttag eller använda samma detaljer i flera av våra modeller. Vi jobbar också mycket med separerbarhet, vilket gör detaljer reparerbara och utbytbara.+ Till exempel har vi designat stolen Day så att den kan göras om till karmstolen Dino.

Trä & träbaserade material

Nästan alla våra produkter innehåller trä, till största delen nordiska träslag som bok, ek och ask. Det var just med trä som allting började 1893. Vi har en lång tradition av träbearbetning, tidigare från avverkning till färdig möbel – nu som inköpt råmaterial som vi förädlar till dess fulla potential. Trä är ett förnybart material och har stora miljöfördelar jämfört med andra material. Till exempel behövs det varken mycket energi eller kemikalier vid framställning och bearbetning av trä. Däremot är avskogning och förlust av biologisk mångfald frågor som är särskilt viktiga att ta hänsyn till när det gäller träråvaran.

Därför ställer vi krav på våra leverantörer att allt trä och träbaserat material är spårbart och kommer från legala och acceptabla källor. Det innebär bland annat att nationella och lokala lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parters nyttjanderätt följs.

Trä är ett levande material som påverkas av det klimat där det befinner sig. En trämöbel bör förvaras i uppvärmda lokaler för att sprickbildning och formförändring inte ska ske. Bra att tänka på är att låta alla delar av en trämöbel exponeras lika mycket för solljus för att undvika ojämna färgförändringar.

Trämöbler kan återanvändas, återvinnas och till sist flisas till energi.

Plast, gummi & stoppningsmaterial

Vi använder polyeter eller formgjuten polyuretan (PUR) i våra stoppade möbler. Stoppningsmaterial i plast har blivit branschstandard då de håller formen och bevarar sittkomforten under en lång tid, samt är kostnadseffektivt. Vi försöker ständigt hitta mer hållbara alternativ och testar kontinuerligt andra material. Till exempel har vi en nålfilt i ull som stoppningsmaterial i en av våra senaste möbler.

Det förekommer också en mindre mängd plast i våra möbler i form av beslag och möbeltassar. Dessa skonar golven vid förflyttningar och möbeln vid städning.

Plasten i våra möbler innehåller inte PVC, kortkedjiga klorparaffiner (SCCP), pigment baserat på arsenik, bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver, fertilitetsskadande mjukgörare eller halogenerade flamskyddsmedel som till exempel innehåller klor- eller bromföreningar.

Plasten är återvinningsbar alternativt energiåtervinningsbar.

Metall

Gärsnäs använder högkvalitativt stål till bland annat armstöd och underreden. I huvudsak används rörstål. För att göra ståldetaljer korrosionsbeständiga ytbehandlas de vanligtvis genom förkromning (krom III) och pulverlackering.

Stål är återvinningsbart.

Lim

Lim i våra möbler används för att sammanfoga olika material eller delar av samma material. Vi använder främst vattenbaserat trälim samt vattenbaserat lim för sammanfogning av stoppningsmaterial.

Textil & Läder

Våra möbler kläs med kundvald textil. Vi rekommenderar tygerna i vår prislista då dessa är utvalda med hänsyn till kvalitet, brandsäkerhet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Majoriteten av dessa tyger uppfyller dessutom märkningarna EU Ecolabel och/eller Oeko-Tex Standard 100. Det innebär bland annat att tygerna har blivit testade för hälso- och miljöfarliga kemikalier. Kontakta vår kundsupport för mer information om de tyger ni är intresserade av.

Lädret på våra lädermöbler kommer från Tärnsjö garveri och är vegetabiliskt garvat. Läder är ett levande material och som alla andra naturmaterial kan det finnas små färgskiftningar, små små märken från insektsbett m.m. och detta är ett kvitto på att det är en naturlig produkt.

Läder är en biprodukt och kan liksom textil återanvändas och energiåtervinnas. Textil kan också återvinnas beroende på vilka material som finns i textilen.

Ytbehandling

Alla våra produkter ytbehandlas. Trädetaljer lackas eller betsas och stål kromas (krom III) eller pulverlackas. På en del trämöbler använder vi hårdvaxolja. Vi använder vattenbaserade ytbehandlingsprodukter så långt det är möjligt och strävar hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan genom goda val av ytbehandlingsprodukter.

Emballagematerial

Vi använder förpackningsmaterial som går att återvinna och återanvända. Till stor del packas våra möbler med skyddspåse och filtar som återanvänds, vilket möjliggör optimering av både transporter och mängden emballagematerial. Men vi skickar också våra möbler i kartong av wellpapp.

Gärsnäs är anslutna till FTI Förpackningsinsamlingen och tar sitt producentansvar gällande förpackningsmaterial. Plast och wellpapp lämnas till återvinning när det inte längre kan återanvändas.