Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Avfallshantering

Vi vill att våra möbler ska ha ett så långt produktliv som möjligt. Genom att vårda det vi redan har så kan vi tillsammans minska på förbrukningen av naturens resurser. Därför rekommenderar vi alltid att i första hand reparera och renovera. Kontakta vår kundsupport för råd och offert.

Först när våra möbler har blivit helt uttjänade ska de lämnas till närmsta återvinningsstation. Detsamma gäller för eventuellt emballagematerial. Regler och rekommendationer skiljer sig åt mellan länder och regioner och därför måste varje enskild brukare undersöka hur restavfallet ska hanteras.

Våra möbler är i regel konstruerade så att olika material går att separera och behöver generellt inte några specialverktyg för demontering. Nedan följer våra allmänna rekommendationer för avfallshantering.

Trä & träbaserade material
Trä och träbaserade material är återanvändningsbart, återvinningsbart och energiåtervinningsbart. Lämnas till närmsta återvinningsstation.

Plast, gummi & stoppningsmaterial
Plast, gummi och stoppningsmaterial i plast är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart. Lämnas till närmsta återvinningsstation.

Textil & Läder
Textil och läder är återanvändningsbart, återvinningsbart och energiåtervinningsbart. Lämnas till närmsta återvinningsstation.

Metall
Metall är återvinningsbart och lämnas till närmsta återvinningsstation.

Emballagematerial
Plast och wellpapp är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart och lämnas till närmsta återvinningsstation. Gärsnäs är anslutna till FTI Förpackningsinsamlingen.