Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Avfallshantering

Våra möbler och emballagematerial ska efter att de är uttjänade lämnas till återvinning. Regler och rekommendationer skiljer sig åt mellan länder och regioner och därför måste varje enskild brukare undersöka hur restavfallet ska hanteras.

Våra möbler är i största möjliga utsträckning konstruerade så att olika material är separerbara utan användning av specialverktyg.

Allmänna rekommendationer

Trä & träbaserade material
Trä och träbaserade material är återanvändningsbart, återvinningsbart och energiåtervinningsbart. Lämnas till närmsta återvinningsstation.

Plast & gummi
Plast och gummi är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart och lämnas till närmsta återvinningsstation.

Stoppmaterial
Stoppmaterial är återvinningsbart eller energiåtervinningsbart och lämnas till närmsta återvinningsstation.

Textil & Läder
Textil och läder kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas och lämnas till närmsta återvinningsstation.

Metall
Metall är återvinningsbart och lämnas till närmsta återvinningsstation.

Emballagematerial
Plast och wellpapp är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart och lämnas till närmsta återvinningsstation. Gärsnäs är anslutna till FTI – förpacknings- och tidningsinsamlingen.