Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Ronja – en berättelse om svensk bok

”Ronja är inte bara ännu en stol, utan vi på Gärsnäs som vill driva en process mot mer inhemsk, lokal råvara. Vi gör ett försök som förhoppningsvis ska leda oss framåt mot svenskt trä i flera av våra möbler”, säger Dag Klockby, delägare i Gärsnäs AB. ”Huvudtanken är att vi har en lokal leverantörskedja som utgår från boken som är ett fint, hårt träslag, mycket lämpligt för möbler.”

Skånes bok (Fagus Sylvatica) skördas när den har blivit mellan 100 och 120 år gammal. Det svenska bokvirket som Gärsnäs köper kommer från skånska skogsbolag som både äger och förvaltar skog. De stora träd som fälls ger mycket virke från varje stam. Stockarna fraktas till Skättilljunga sågverk i norra Skåne som sedan 1970 drivs och ägs av Rolf och Gun Svensson, med sju anställda. Här sågas timret till passande dimensioner som sedan torkas möbeltorra i sågverkets tork under 36-40 dagar. En normalstor bok ger ungefär 1,6 kubik bokvirke. Till 50 Ronja-stolar går det åt cirka 1 kubik.

Ronja är tillverkad i massiv bok. Det ställer höga krav på både design, snickeri och råvara. Inget är dolt, gömt eller skiktlimmat. Sitsen består av tre bitar som vinklats till en skålning för komfort. Överst på ryggen på den trärena stolen syns en gradning, en  fogningsmetod som är ett vackert tecken på att Ronja är av massivt trä. Det är något för fingertoppar, ögon och hjärna, en stol att sitta bra på. ”Ronja är ett försök att formge och tillverka en anständig möbel av lokalt virke. Det är trä vi visar här. Den är enkel och rak och redovisar sin egen konstruktion”, säger formgivaren David Ericsson. 

Ronja ska klara många uppgifter. Den tillverkas i tre varianter: utan karm, med karm och med kort karm för upphängning på bord. Stolen är stapelbar och kopplingsbar. Ronja byter lätt personlighet. Med karm och lädersits blir den elegant. Stolen fungerar väl på kontor, i privatkök och på restauranger likaväl som i en kyrka. Den kan staplas tätt och står fint på rad.   

Gärsnäs har producerat trämöbler i 130 år. Vi använde tidigt en hel del importerat virke, men från 1960-talet blev vi kända för vårt bokvirke, som valdes ut och köptes på rot i Skånes bokskogar. Bok blev mycket populärt under 1970- och 80-talet, då träslaget dominerade i offentliga inredningar. Tillslut uppstod en mättnad. I 1990-talets lågkonjunktur blev boken omodern och ersattes av ek och björk. Gärsnäs hade eget sågverk och torkanläggning till och med år 2003. 

Nu vänder vi tillbaka till den svenska bokskogen och visar att det går att tillverka en stol av lokalt virke och ändå få bra ekonomi på den. ”Tanken är att Ronja-stolen bygger på lokalt trä, sågat i sågverket och att vi färdigställer hela produkten i vår fabrik. Det är verkligen in-house. Med svensk råvara och korta transporter kan vi förhoppningsvis minska på stolens klimatavtryck”, säger Magnus Eriksson, vd på Gärsnäs AB.

Svenska möbler görs sällan av svenskt virke. I möbelbranschens rationaliseringar har det blivit standard att via grossister köpa virke från Danmark, Tyskland, Polen och Ukraina. Ursprungsplatserna och typen av skogsbruk är oftast svåra att ta reda på. Därför är det också svårt att få en överblick av transporternas klimatpåverkan. Svenskt skogsbruk är idag volyminriktat med mycket furu och gran, men det finns också ett ökande branschintresse för att höja värdet på svenskt lövträ. 

Petra Mattsson, hållbarhetsansvarig på Gärsnäs, ser en spännande utveckling där möbelföretagen kan samarbeta med skogsbolag och skogsägare i en allt högre grad, något som blir möjligt om möbelföretag börjar använda lokal träråvara. ”Det finns mycket att göra vad gäller naturhänsyn i skogen. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för ett naturnära skogsbruk utan kalavverkningar”, säger Petra Mattsson. 

Med Ronja finns också en återkoppling till ett 60 år gammalt träprojekt, PRO-bok, som under 1960-talet väckte  intresse för Skånes bokskogar. Gärsnäs dåvarande vd Herbert Andersson och ett antal skogsägare startade 1963 stiftelsen PRO-bok med syfte att rädda den skånska bokskogen som då hotades av snabbväxande granplanteringar som sågs som mer lönsamma. Om inget gjordes skulle rödboken komma att försvinna från Skåne. PRO-bok utlyste bland annat en tävling för möbler i rödbok, tänkta både för privat och offentlig miljö. Ett av bidragen, Åke Axelssons stol S 217, blev en av pristagarna 1963. Stolen sattes i produktion och kom att bli en Gärsnäs-klassiker med kontinuerlig tillverkning i 55 år. PRO-bok-tävlingen belyste bokens kvaliteter och bidrog till en debatt som så småningom ledde fram till bokskogslagen 1974. Avverkad bokskog måste därefter ersättas med ny bokskog. 

Att idag använda inhemska råvaror och minska klimatavtrycket är av stor betydelse. Med den nya Ronja-satsningen vill Gärsnäs ta det första steget mot svenskt trä och visa vägen framåt. 

 

 

 

Tillbaks till Reportage