Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Studiedag “Från skog till stol” – Ronja-projektet

Tack till alla som deltog på vår studiedag den 16 maj med temat “Från skog till stol – En studiedag med fokus på materialet bok”. Det blev en lyckad dag med många diskussioner om bokens egenskaper och roll som möbelvirke.

Vi började med att besöka Fulltofta Naturcentrum där Emma Sandell berättade om hyggesfri bokskogsskötsel. Därefter åkte vi till Skättilljunga sågverk där Rolf Svensson visade hur det går till när de sågar i bok. Sista stoppet blev vår fabrik i Gärsnäs där Petra Mattsson, miljö- och hållbarhetschef, berättade om vår stol Ronja och projektet med lokal värdekedja av bok samt Victor af Wetterstedt, produktutvecklingschef, som visade olika produkter i bok och berättad om bokens kvaliteter som möbelvirke. Dagen avslutades sedan med en rundvandring i vår produktion.

TMF har i samband med deras lansering av “Guide för biologisk mångfald” skrivit en artikel om vår satsning på stolen Ronja och vårt bokskogsprojekt. Läs artikeln och guiden här: Gärsnäs och skånsk bok – en livslång relation som fortsätter växa

Tillbaks till Reportage