Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Elin i Helsinfors

Vid svåra livslägen behövs vänliga, närvarande möbler. För att få stilig designhöjd i sjukhusmiljö har Färg & Blanches stol Elin valts till i inredningen på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors. Det är helsingforsbyrån Kohina Design och Architecture som ansvarar för det nya konceptet. Elin har även valts till de nyrustade patientrummen.