Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Gärsnäs på finkrog

AIRA, krögaren Tommy Myllymäkis och Svenska Brasseriers nya restaurang på Djurgården har valt Gärsnäs stolar SAGA som utstrålar en air av klassisk finkrog. Modellen är gammal, men har bearbetats av Åke Axelsson och Jonas Bohlin. Bohlin ritade byggnaden och inredde restaurangen. Stolen upptäcktes i tidigt sextiotal av arkitekten Peter Celsing och krögaren Tore Wretman på fartyget Wellamo. Förtjusta ville de ha samma stol i matsalen på Operakällaren, som då moderniserades. En stol lånades av kaptenen.

”De slängde upp stolen på mitt arbetsbord och bad mig att göra en uppritning”, berättar Åke Axelsson.

Sagt och gjort. Stolarna tillverkades av NK:s verkstäder i Nyköping och användes under många år.
När AIRA nu ville ha stolen bearbetade Åke och Jonas den tillsammans, förenklade och anpassade den till modern tillverkning. ”Det är ingen slavisk kopia, utan vi har tolkat den. Framförallt ligger skillnaden i bakbenet som är betydligt mera utsvängt och elegant”, säger Åke, som byggde den första prototypen med snickaren Daniel Ericsson i verkstaden i Engarn. Gärsnäs serietillverkade stolarna till AIRA.