Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Nya stolar i ECOSOC-salen

Salen för FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC-salen) i FN-högkvarteret i New York, inredd av arkitekten Sven Markelius 1950, behövde nya stolar. Den nya stolen Zen New York, formgiven och utvecklad av Åke Axelsson för möbelproducenten Gärsnäs, på uppdrag av Utrikesdepartementet i samråd med en referensgrupp bestående av bl.a. Svensk Form, Svenska institutet, Statens Konstråd, Arkdes, Riksantikvarieämbetet och FN-högkvarteret.

ECOSOC-salen i FN-huset
När FN-huset planerades strax efter andra världskriget 1946, bjöds världsledande arkitekter in för att skissa och utveckla idéer kring det som skulle bli centrum för människans goda sidor när en ny värld skulle byggas: samarbete, optimism, demokrati. Från Sverige kom Sven Markelius, en av funktionalismens huvudmän sedan 1920–30-talen. Han deltog i det gemensamma idéarbetet för byggnaderna, men fick också i uppdrag att gestalta ett av husets viktigaste mötesrum: ECOSOC-salen.

Sverige skänkte inredningen och har därmed fortsatt ansvar att hålla salen i gott skick. Markelius skapade en teaterliknande hörsal med utsikt över East River. Väggarna kläddes med ribbor av furuträ. Takets installationer fick vara synliga, för att få högre takhöjd och bildar också ett målat mönster. Det var radikalt på den tiden.

Delegatsstolarna till mötesborden ritades av möbelarkitekten Elias Svedberg, ett av de stora namnen inom svensk inredning under 1930-60-talen. Stolen var trind och stabil med karmar och ben i rejäl, ljus ask.

ECOSOC-salen är ett av de mest använda rummen i FN-högkvarteret med hårt slitage. Svedberg-stolarna har tjänat salen väl i över 70 år, reparerats och klätts om. En noggrann besiktning av Riksantikvarieämbetet visade dock att stolarna var bortom räddning. En rådgivande referensgrupp tillsattes och arbetet med att ta fram kriterier och hitta möjliga stolar startade. Hållbarhet, estetik och ergonomi stod i första rummet. Stolen behövde tåla mycket hårt slitage. Valet föll på stolen Zen New York, skapad av nestorn Åke Axelsson och tillverkad av Gärsnäs. Ett viktigt kriterium var att stolsmodellen redan är testad och beprövad.

”Det handlar inte om att bara rita en ny stol, utan att samla och utveckla erfarenheter. Zen New York bygger därför på en tidigare stol, Zen, där jag strävade efter de enkla lösningarna. Den har prövats i alla möjliga offentliga sammanhang och kan lätt anpassas till en helt ny miljö. Det är en viktig poäng att kunskap anpassas till nya förutsättningar”, säger Åke Axelsson, som bär möbelhistorien med sig i sina händer när prototyper utvecklas i hans verkstad. Han är både utbildad möbelsnickare och inredningsarkitekt, med mer än 65 års yrkeserfarenhet.

Några förbättringar har tillkommit efter önskemål från FN, till exempel diskreta grepp på karmarna, som gör stolen lätt att lyfta och flytta. Mycket arbete har lagts på stoppning och sittkudde med lite mer volym. Skoningar av skinn skyddar karmarnas ovansidor. Stolen kan enkelt underhållas. Underrede, sits och rygg går lätt att demontera. Klädseln kan rengöras och vid behov bytas.

Spår av Svedbergs stol finns också i den nya Zen New York Ryggens vågrörelse känns igen. Benen i ljus ask ekar också av föregångaren. ”Det är viktigt att ha en skandinavisk träkänsla i den nya stolen”, säger Åke Axelsson.

Zen-stolarnas ryggar ger tillsammans en mjuk rörelse i rummet. UD:s ledord i projektet var just vänlig, generös och omfamnande”, säger Lotta Cronsjö Gest, ansvarig inredningsarkitekt på Utrikesdepartementet.

Stolarnas klädsel Molly är av ull, enligt FN:s önskemål, med ett diskret skimrande mönster i brun-beige formgivet av Åsa Pärson för Kvadrat.

Stolarna är tillverkade på Gärsnäs fabrik i Skåne och är levererade av Input Interiör Stockholm. Beställningen omfattar 240 fristående Zen New York  delegatsstolar, 190 rådgivarstolar, och 20 sekretariatstolar. Alla stolar är nu av samma modell vilket rimmar fint med Markelius demokratiska grundtankar om att alla platser var lika viktiga.

Invigningen av ECOSOC-salens nya stolar sker i FN-huset i samband med UNGA, UN General Assembly. På Generalkonsulatets residens hålls också ett designevent med inbjudna gäster.

Gärsnäs och Zen New York är huvudnumret för kvällen. En kort film om Åke Axelsson visas, därefter ett samtal på scen med Dag Klockby från Gärsnäs, samt textilformgivaren Åsa Pärson. Moderator är Mats Widbom, VD på Svensk Form.

Tillbaks till Reportage